užovka stromová

Užovka stromová


Užovka stromová je našim najväčším hadom. Dorastá do dĺžky 1,5 až 2 metre. Je hnedá alebo sivá, s bielymi bodkami. Obľubuje teplé lesné stráne a krovinaté lúky, kde sliedi za myšami, hrabošmi a inými drobnými stavovcami. Lezie na stromy, žerie vtáčie vajíčka a prehltne aj vtáčie mláďatá. Nie je jedovatá. Keď uloví myš, zaškrtí ju vo svojich závitoch tela, prv než ju prehltne. Na zimu sa ukrýva do dier v pôde a v starých práchnivých pňoch.


VRETENICA OBYČAJNÁ   UŽOVKA OBYČAJNÁ   UŽOVKA STROMOVÁ   UŽOVKA HLADKÁ
AKO ICH ROZOZNAŤ   ÚVOD


HADY U NÁS


© HADY U NÁS